KOMUNIKATY

Spółka Nasza rozpoczęła działalność gospodarczą na podstawie aktu założycielskiego z dnia 26 października 2010 r. pod firmą BIO-Projekt spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie.

26 lipca 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwalę o zmianie nazwy Spółki oraz zmianie siedziby. Zmiana ta została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod datą 29 października 2018 r. Od tego dnia Spółka Nasza działa pod firmą Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych NOVA spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce Zdroju. Na mocy zapisów umowy Spółki , Spółka ma prawo używać nazwy skróconej PTS NOVA sp. z o.o. Wszystkie dotychczasowe umowy, postanowienia, uregulowania lub akty prawa wewnętrznego dotyczące Spółki pod firmą BIO-Projekt spółka z o.o. w pełnym zakresie obowiązują w odniesieniu do Spółki PTS NOVA sp. z o.o.


4.01.2019 r.

W celu ochrony swoich żywotnych interesów oraz aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek i porównań Spółka Przedsiębiorstwo Tworzyw Sztucznych NOVA spółka z o.o. z siedzibą w Rabce Zdroju w skrócie PTS NOVA sp. z o.o. informuje i zaświadcza, że nie ma nic wspólnego i nie jest w żaden sposób powiązana ze Spółką PTS Rabka spółka z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich. Jednocześnie Spółka PTS NOVA sp. z o.o. prosi wszystkich swoich aktualnych i przyszłych kontrahentów aby nigdy jej nie mylić i nie utożsamiać ze Spółką PTS Rabka sp. z o.o. z siedzibą w Rokicinach Podhalańskich.


29.01.2019 r.

Spółka PTS NOVA spółka z o.o. uprzejmie informuje, że Uchwałą Zarządu Spółki z dnia 07 stycznia 2019 r, w Naszej Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IODO]. Kontakt z IODO pod numerem +48 725 105 304 lub pod adresem e-mail : biuro@ptsnova.pl z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.