WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Rosnąca liczba inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w ostatnich latach, stanowi wyzwanie pod względem właściwego oznakowania ich przebiegu pod ziemią. Coraz większe zagęszczenie sieci podziemnych sprawia, że coraz trudniej o właściwą identyfikację i lokalizację tras ich przebiegu, przez co wzrasta prawdopodobieństwo ich uszkodzenia. Obecnie stosowane rozwiązania, mimo że niezmienne od lat, pełnią ważną rolę w zapobieganiu uszkodzeń i znajdują się w naszej ofercie:

Taśmy ostrzegawczeTaśmy wykonane z polietylenu, mogą posiadać nadruk wskazujący na przeznaczenie lub indywidualny nadruk (logo firmy) po wcześniejszym uzgodnieniu warunków,
Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjneTaśmy zawierające czynnik lokalizacyjny w postaci wkładki stalowej lub izolowanego przewodu,
Markery elektromagnetyczneStosowane do oznakowania punktów newralgicznych na trasie znakowanego wodociągu lub kanalizacji podziemnej,
Lokalizatorysłużące do programowania markerów inteligentnych oraz do ich późniejszego lokalizowania.
Słupkiwykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie czynników atmosferycznych, w kolorze niebieskim, służą do oznakowania przebiegu trasy wodociągu lub kanalizacji, nad powierzchnią ziemi. Spłaszczone zwieńczenie słupka pozwala na montaż tabliczki informacyjnej,
Złączkisłużą do łączenia taśm ostrzegawczo-lokalizacyjnych z wkładką stalową. Właściwe połączenie wkładki stalowej jest konieczne dla skutecznej późniejszej lokalizacji ewentualnych uszkodzeń lub przerwań,


Standardowe taśmy ostrzegawcze: WOD-KAN PDF
Szczegółowe informacje na temat markerów energetycznych: Markery 3M – Wodociągi i Kanalizacja PL
Katalog – System oznakowania infrastruktury podziemnej