GAZOWNICTWO

Gazociągi wymagają dokładnego i specjalistycznego oznakowania trasy ich przebiegu pod ziemią, dlatego też charakteryzują się największą ilością i dokładnością przepisów regulujących stosowane do znakowania materiały. Potrzeba solidnego oznakowania sieci gazowych wynika z bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego, w przypadku ich uszkodzenia. Ze względu na różne specyfikacje budowanych gazociągów, potrzebne są rozwiązania dopasowane indywidualnie do poszczególnych inwestycji. Aby sprostać tym wymaganiom, oferujemy szeroką gamę produktów służących do znakowania i lokalizacji sieci gazowych podziemnych, takich jak:

Taśmy ostrzegawczeTaśmy wykonane z polietylenu w kolorze żółtym, z nadrukiem zgodnym z aktualnymi standardami ST-IGG,
Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjneTaśmy zawierające czynnik lokalizacyjny w postaci wkładki stalowej lub przewodu DY w izolacji, o odpowiednim przekroju poprzecznym,
Markery elektromagnetyczneUrządzenia służące do lokalizacji punktów newralgicznych na trasie znakowanego gazociągu,
LokalizatorySłużące do programowania markerów oraz lokalizacji tych znajdujących się pod ziemią,
SłupkiWykonane z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym, posiadają spłaszczone zwieńczenie które pozwala na montaż tabliczki znamionowej,
Złączkisłużą do łączenia taśm ostrzegawczo-lokalizacyjnych z wkładką stalową. Właściwe połączenie wkładki stalowej jest konieczne dla skutecznej późniejszej lokalizacji ewentualnych uszkodzeń lub przerwań,
Przewód lokalizacyjnyPrzewód w trwałej izolacji o przekroju 2,5 mm2, służący jako czynnik lokalizacyjny gazociągów podziemnych.

 


Standardowe taśmy ostrzegawcze: GAZOWNICTWO PDF
Szczegółowe informacje na temat markerów elektromagnetycznych: Markery 3M – Gazownictwo PL
Katalog – System oznakowania infrastruktury podziemnej