ENERGETYKA

Oznakowanie kabli energetycznych układanych pod ziemią jest szczególnie ważne ze względu na niebezpieczeństwo związane z ich ewentualnym uszkodzeniem. Obecnie operatorzy sieci energetycznych tworzą własne normy i standardy zabezpieczania swoich sieci podziemnych, stawiające na wysoką jakość i dużą trwałość oznakowania. Stosowane i implementowane są nowe, lepsze rozwiązania w znakowaniu i lokalizacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, oferujemy rozwiązania takie jak:

Taśmy ostrzegawcze (folia kablowa)Dostarczane w dwóch podstawowych kolorach: niebieskim, dla znakowania sieci kablowych o napięciu znamionowym do 1 kV włącznie, oraz czerwonym dla znakowania sieci kablowych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. Ze względu na różnice w normach między poszczególnymi operatorami sieci energetycznych w Polsce, jesteśmy w stanie dostarczyć taśmy o różnych szerokościach i grubościach – zapraszamy do składania zapytań,
Markery elektromagnetycznestosowane dla dokładnej lokalizacji newralgicznych punktów na trasie kablowej,
Lokalizatorysłużące do programowania markerów inteligentnych oraz do lokalizowania kabli ułożonych pod ziemią,
SłupkiWykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym, posiadają spłaszczone zwieńczenie które pozwala na montaż tabliczki znamionowej,


Standardowe taśmy ostrzegawcze: ENERGETYKA PDF
Szczegółowe informacje na temat markerów elektromagnetycznych: Markery 3M – Energetyka PL
Katalog – System oznakowania infrastruktury podziemnej